.
 
 
>>

SAMA DUBAI/ 20ml KHALIS

: 3 500 .
 
: 454
: Khalis

SAMA DUBAI/ 20ml KHALIS PARFUM

, , .

:, , , ,

: KHALIS PARFUM MADE IN DUBAI- UAE

C :


 

 
/Black Afgano 3
: 3 .
0
: 200 .
 
 
 
ECLAT MAN / 4 Ravza
: 4 .
0
: 300 .
 
Zarhir / Khalis
: 18 .
0
: 1 900 . – 22%
: 2450 .
 
Mukhallath Seufi/
: 6 .
0
: 14 200 .
 
 
Khulasat Al Zahoor/
: 35 .
0
: 600 .
Liquid Black / Sheikh
: 100 .
0
: 3 800 .
 
 
 
2012-2018 .
- .