.
 
 
>>

HAREEM AL SULTAN/ 20 ml KHALIS PERFUM

: 2 900 . – 17%
: 3500 .
 
: 466
: Khalis

HAREEM AL SULTAN/ 20 ml KHALIS PERFUM


, .
: , , , ,,.

:KHALIS PERFUME, MADE IN DUBAI UAE.
: .


 

 
 
 
Anfas Al Ward/
: 60 .
0
: 2 880 . – 20%
: 3600 .
 
Desert Rose/
: 100 .
0
: 4 200 .
In Love / Khalis
: 100 .
0
: 3 200 .
 
Nawaem /
: 100 .
0
: 2 800 .
 
Balkis/ 3
: 3 .
2
: 200 .
 
 
Sahrah/
: 3 .
0
: 150 . – 25%
: 200 .
Evoke Men / Ajmal
: 100 .
0
: 5 400 .
 
Hanayen / Naseem
: 12 .
0
: 2 700 .
 
 
2012-2018 .
- .