.
 
 
>>

NAEMA/ 100ml AFNAN

: 3 500 .
 
: 537
: Afnan

NAEMA/ 100ml AFNAN

- . : , , , , , , .

: AFNAN MADE IN DUBAI UAE
: .


 

 
Fawah / 25 Al Haramain
: 25 .
0
: 3 200 .
 
Rasha/
: 3 .
1
: 200 .
 
 
Wasil / Khalis
: 6 .
0
: 350 .
 
 
/Lugo woman 3
: 3 .
2
: 150 . – 25%
: 200 .
 
Noor / Al Haramain
: 12 .
4
: 1 700 .
 
Aroosah/ 3
: 3 .
0
: 200 .
Lailat Hub / 100
: 100 .
0
: 2 800 .
 
/Sheikh Al Shyuykh 3
: 3 .
1
: 150 . – 25%
: 200 .
 
/Doua Aljanah/ 3
: 3 .
0
: 150 . – 25%
: 200 .
 
2012-2018 .
- .