.
 
 
>>

Hareem al Sultan / 20 ml Khalis

: 2 500 .
 
: 466
: Khalis

Hareem al Sultan / 20 ml Khalis


, .
: , , , ,,.

:KHALIS PERFUME, MADE IN DUBAI UAE.
: .


 

 
 
Zahra / Swiss Arabian
: 30 .
1
: 3 000 .
 
 
Shamam / 3 Zahra
: 3 .
0
: 200 .
Roshan / 3 Al Rehab
: 3 .
0
: 199 .
 
Samra / Oudh Al Aasmah
: 100 .
0
: 3 500 .
 
Bali / 6 Al-Rehab
: 6 .
0
: 350 .
Tayiba / 20 Naseem
: 20 .
0
: 3 500 .
 
 
Zuhr / Ravza
: 3 .
0
: 200 .
Blu / Ajmal
: 90 .
0
: 5 700 .
 
 
 
2012-2022 .
- .