.
 
 
>>

LAMA/ 100ml KHALIS

: 2 000 .
 
: 470
: Khalis

LAMA/ 100ml KHALIS


, .
,, , , ,


: KHALIS PERFUME MADE IN DUBAI UAE
:


 

 
 
 
 
Abaya / Ravza
: 4 .
0
: 200 .
Gharam /
: 30 .
0
: 8 000 .
 
 
LAMA/ 100ml KHALIS
: 100 .
0
: 2 000 .
Habiba / 4 Ravza
: 4 .
0
: 299 .
 
 
Burhan / 20 Naseem
: 20 .
0
: 1 800 .
Anfas Al oud/
: 60 .
0
: 2 880 .
 
 
​Kirke / 3 Ravza
: 3 .
0
: 199 .
 
2012-2021 .
- .