.
 
 
>>

FILZA/ 100ml KHALIS

: 3 500 .
 
: 469
: Khalis

FILZA/ 100ml KHALIS


, , .
: , , , , , .


: KHALIS PERFUME, MADE IN DUBAI UAE.
: .


 

 
My Man / 100 My Perfumes
: 100 .
0
: 4 000 .
 
HALA/ KHALIS 12 ML
: 12 .
0
: 3 500 .
Soft / 3 Al-Rehab
: 3 .
0
: 200 .
 
BORA BORA / 3 Zahra
: 3 .
1
: 200 .
 
 
Jadar / 6 Zahra
: 6 .
0
: 350 .
 
SHEIKH RAVZA 6
: 6 .
0
: 350 .
 
 
 
 
Al Hanouf/ Al Rehab
: 6 .
0
: 350 .
 
2012-2023 .
- .